Apartment for rent in Masteri Thao Dien, Masteri Thao Dien apartment for rent, Masteri Thao Dien, Masteri Thao Dien apartment, Apartment for rent in Vinhomes Central Park, Vinhomes Central Park apartment for rent, Vinhomes Central Park apartment, Apartment for rent in Tropic Garden, Tropic Garden apartment for rent, Tropic Garden, Tropic Garden apartment, Apartment for rent in Lexington, Lexington apartment for rent, Lexington apartment

Apartment for rent in Masteri Thao Dien, Masteri Thao Dien apartment for rent, Masteri Thao Dien, Masteri Thao Dien apartment, Apartment for rent in Vinhomes Central Park, Vinhomes Central Park apartment for rent, Vinhomes Central Park apartment, Apartment for rent in Tropic Garden, Tropic Garden apartment for rent, Tropic Garden, Tropic Garden apartment, Apartment for rent in Lexington, Lexington apartment for rent, Lexington apartment

Apartment for rent in Masteri Thao Dien, Masteri Thao Dien apartment for rent, Masteri Thao Dien, Masteri Thao Dien apartment, Apartment for rent in Vinhomes Central Park, Vinhomes Central Park apartment for rent, Vinhomes Central Park apartment, Apartment for rent in Tropic Garden, Tropic Garden apartment for rent, Tropic Garden, Tropic Garden apartment, Apartment for rent in Lexington, Lexington apartment for rent, Lexington apartment

Apartment for rent in Masteri Thao Dien, Masteri Thao Dien apartment for rent, Masteri Thao Dien, Masteri Thao Dien apartment, Apartment for rent in Vinhomes Central Park, Vinhomes Central Park apartment for rent, Vinhomes Central Park apartment, Apartment for rent in Tropic Garden, Tropic Garden apartment for rent, Tropic Garden, Tropic Garden apartment, Apartment for rent in Lexington, Lexington apartment for rent, Lexington apartment

Apartment for rent in Masteri Thao Dien, Masteri Thao Dien apartment for rent, Masteri Thao Dien, Masteri Thao Dien apartment, Apartment for rent in Vinhomes Central Park, Vinhomes Central Park apartment for rent, Vinhomes Central Park apartment, Apartment for rent in Tropic Garden, Tropic Garden apartment for rent, Tropic Garden, Tropic Garden apartment, Apartment for rent in Lexington, Lexington apartment for rent, Lexington apartment
Apartment for rent in Masteri Thao Dien, Masteri Thao Dien apartment for rent, Masteri Thao Dien, Masteri Thao Dien apartment, Apartment for rent in Vinhomes Central Park, Vinhomes Central Park apartment for rent, Vinhomes Central Park apartment, Apartment for rent in Tropic Garden, Tropic Garden apartment for rent, Tropic Garden, Tropic Garden apartment, Apartment for rent in Lexington, Lexington apartment for rent, Lexington apartment

All properties

Search
News
Vinhome Central Park gồm 18 tháp chia làm 3 phân khu, Khu Central có 3 tháp : Central 1, Central 2, Central 3; Khu Park có 7 tháp : Park 1, Park 2, Park 3, Park 4 , Park 5, Park 6, Park 7 Khu Landmark gồm 8 tháp gồm: Landmark 1, Landmark 2, Landmark 3, Landmark 4, Landmark 5, Landmark 6, Landmark Plus, Landmark 81
Nhu cầu thuê tăng cao Theo đơn vị nghiên cứu này, Tp.HCM hiện là một trong những thị trường sở hữu các văn phòng hạng A hoạt động tốt nhất khu vực Châu Á, với công suất lấp đầy 98% và giá thuê 60 USD/m2 /tháng. Thị trường được kì vọng sẽ tiếp tục hoạt động tốt trong bối cảnh nguồn cung mới khan hiếm, chỉ...
Apartment for rent in vinhomes central park binh thanh district, vinhomes central park apartment for rent in binh thanh district, vinhomes central park apartment
Apartment for rent in Masteri Thao Dien distric 2, Masteri Thao Dien apartment for rent in district 2, Masteri Thao Dien apartment
Về đầu trang